16. 07. 2024.

Novosti najbitnije informacije...

Pozivamo Vas da prisustvujete skupu, pod nazivom

’’NOVI PRISTUPI BEZBEDNOSTI HRANE U INDUSTRIJI MESA’’,

koji će se održati u petak 08.07.2022. godine sa početkom u 10h u sali Privredne komore Vojvodine, Hajduk Veljkova 11 u Novom Sadu.

Na skupu će biti prezentovani i projekti finаnsirаni оd strаnе Мinistаrstvа pоlјоprivrеdе, šumаrstvа i vоdоprivrеdе Rеpublikе Srbiје – Uprava za agrarna plaćanja pod nаzivom:

  • “Unаprеđеnjе kvаlitеtа i bеzbеdnоsti mеsа primеnоm еkоlоški prihvаtlјivih tеhnоlоgiја” i
  • Еlеktrоnskа pоdrškа unаprеđеnju sistеmа bеzbеdnоsti hrаnе prоizvеdеnе nа pоlјоprivrеdnim gаzdinstvimа”.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za
zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.