23. 02. 2024.

Novosti najbitnije informacije...

Usled novonastale situacije, prouzrokovane pandemijom SARS-CoV-2 virusa na globalnom nivou, navike potrošača i trgovaca su se u značajnoj meri promenile.

Sve veći broj potrošača se okrenuo onlajn kupovini roba i/ili usluga. Trgovci su svoju prodaju preorijentisali u velikoj meri na tzv. prodaju na daljinu (onlajn) i prodaju van poslovnih prostorija.

Sve ovo je dovelo do zloupotreba prava potrošača, posebno starih lica kao najugroženije kategorije kada su u pitanju potrošači. Zbog nepoznavanja informacionih tehnologija, i svojih osnovnih potrošačkih prava, često su meta trgovaca i prevara od strane istih.

Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine je u protekloj godini zabeležilo veći broj prigovora starih lica koji se odnose na telefonsku prodaju i prodaju od vrata do vrata. Usled nepoznavanja svojih osnovnih prava i obaveza, mnogi stari sugrađani su oštećeni.

Na osnovu svakodnevne direktne komunikacije sa potrošačima, Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine beleži povećan broj prigovora starih lica, koji se najčešće žale i traže pomoć iz oblasti zaštite potrošača prilikom kupovine proizvoda van poslovnih prostorija trgovaca.

Usled svega gore navedenog, UZPV realizacijom niza informativnih događaja u okviru programa „Unapređenje zaštite starih lica u oblasti potrošačkih prava“ ima za cilj zaštitu ekonomskih interesa kroz podizanje svesti starih lica o problemima sa kojima se mogu susresti prilikom kupovine/zaključivanja ugovora van poslovnih prostorija trgovca/pružaoca usluge.

Ovo područje je od javnog interesa i u funkciji osiguranja kvaliteta života starih lica na teritoriji Opštine Novi Sad. Unapređenje oblasti zaštite potrošača je važan segment razvoja modernog tržišta i društva. Edukacijom starih lica program doprinosi ublažavanju nepovoljnih ishoda usled kupovine proizvoda/usluga. Akcenat u realizaciji programskih aktivnosti je na kupovini na daljinu odnosno van poslovnih prostorija trgovca/pružaoca usluge.

Prvi informativni događaj je održan u prostorijama Udruženja penzionera grada Novog Sada, gde je na desetine starijih sugrađana upoznato sa svim potrošačkim problemima modernog doba, načinima kako da iste izbegnu ali i kako da reše potencijalni problem. Učesnici su imali priliku da iznesu svoja iskustva sa ovakvim vidom prodaje i na taj način upozore ostale učesnike.

Podeljene su brošure u kojima su sadržane sve osnovne informacije vezane za zaštitu prava i interesa potrošača.

Takođe, u narednom periodu je predviđeno održavanje niza informativnih događaja u saradnji sa Udruženjem penzionera u Futogu, Veterniku, Rumenci, Kaću i ostalim delovima Opštine Novi Sad, u želji da što veći broj starijih sugrađana bude adekvatno edukovan o svojim pravima i obavezama, dok je za narednu godinu planirana realizacija programa i u ostalim gradovima na teritoriji AP Vojvodine.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za
zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.