24. 06. 2024.

Novosti najbitnije informacije...

Servis "Beokom" za prijavu komunalnih pritužbi više nije u funkciji. Beograđani će moći da se obrate novom Servisnom centru, koji je formiran na inicijativu gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića.

Dosadašnji sistem za prijavu komunalnih problema "Beokom", zamenjen je novim Servisnim centrom, ali na iznenađenje građana nije besplatan. Iz službe pomenutog centra navode da su pozivi iz fiksne mreže besplatni, a da se pozivi preko mobilne telefonije tarifiraju.

Problem funkcionisanja sistema na ovakav način je upravo to što su potrošači uskraćeni za bitnu informaciju - cenu poziva. Prilikom pozivanja broja, ne postoji informacija o naplati poziva, odnosno tarifiranju istog.

Zakon o zaštiti potrošača obavezuje pružaoca usluge da potrošača obavesti o osnovnim obeležjima usluge, a pogotovo da učini dostupnom informaciju u vezi cene odnosno obračuna iste.

Napominjemo da je obaveza javnih komunalnih preduzeća, koja izdaju potrošačima račune, da obezbede besplatnu telefonsku liniju, kako bi na brz i lak način reklamacija mogla da se izjavi.

Ostaje upitno, ako pođemo od pretpostavke da je pomenuta odredba o besplatnoj telefonskoj liniji uspostavljena u cilju lakšeg i efikasnijeg rešavanja žalbi potrošača, zašto su pojedine komunalne usluge dostupne za reklamacije i preko ovog servisnog centra i to uz naknadu.

Ukoliko je Grad Beograd prepoznao potrebu da se komunalnim preduzećima obraćamo i na ovaj način, preko servisnog centra, a ne samo direktno, preko pružaoca usluge koji nam izdaju račune, neophodno je da se potrošači o ceni na jasan način obaveste prilikom poziva ili da se omogući da ovakva usluga bude u potpunosti besplatna.

Povodom iznetog očekujemo reagovanje nadležnih kako bi uočena nepravilnost bila ispravljena i kako bi se poslovanje navedenog Servisnog centra upodobilo zakonskim okvirima.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za
zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.