08. 12. 2023.

Novosti najbitnije informacije...

Mesečno porodici za osnovne troškove nedostaje 17.743 dinara
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna neto zarada u julu u Srbiji iznosila je 39.127 dinara. Prema istraživanju „Blica“, prosečna četvoročlana porodica sa dva zaposlena i dva izdržavana člana sa takvim primanjima ne može da podmiri ni najosnovnije životne troškove.

„Blicovo“ istraživanje pokazuje da je u septembru ove godine za najosnovnije životne troškove prosečnoj četvoročlanoj porodici potrebno 95.997,77 dinara, dok dve prosečne plate ukupno iznose 78.254 dinara, tako da porodici mesečno nedostaje 17.743 dinara.

U odnosu na jun, kada je „Blic“ uradio slično istraživanje, potrošačka korpa u septembru veća je za 570,34 dinara.


Izvor: Blic, 05.09.2011.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za
zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.