24. 06. 2024.

Novosti najbitnije informacije...

Svet je na početku epohe veštačke inteligencije i neophodno je na vreme postaviti granice i propise, poručuju iz BEUC-a

Zastupnici Evropskog parlamenta traže poboljšanje zakonodavstva u vezi sa veštačkom inteligencijom kako bi i potrošači bili što bolje zaštićeni. Glavni odbor u EP zatražio je prošle nedelje da se u prvom zakonu o veštačkoj inteligenciji, koji je u pripremi, nađe i oblast zaštite potrošača, jer ona nije dovoljno istaknuta u ranijem predlogu ovog propisa. Ursula Pahl, zamenica generalnog direktora u Evropskoj potrošačkoj organizaciji (BEUC), izjavila je da je jasno da je svet na početku doba veštačke inteligencije i da je potrebno na vreme obezbediti propise i granice.

– Iako veštačka inteligencija može poboljšati naše živote na mnogo načina, postoji opravdana zabrinutost da ovi sistemi mogu i da naškode. Ljudi moraju biti pravilno zaštićeni od rizika ovih novih tehnologija, izjavila je ona. Posle velikog broja glasova na poslednjoj senici EP jasno je, kaže ona, da se vidi odlučnost evropskih vlasti o poštovanju potrošačkih prava u ovoj oblasti s obzirom da do sada niko o tome nije konkretnije reagovao. Predloženo je, na primer, da se zabrani korišćenje prepoznavanja lica u javno dostupnim prostorima. Zatim je predloženo da se potrošačima u ovoj oblasti dodele posebna individualna prava. To podrazumeva recimo pravo da on bude obavešten u slučaju da podleže odluci visokorizičnog sistema veštačke inteligencije. Na primer, kada traži kredit ili polisu osiguranja, u slučaju prava na žalbu ili pridruživanju kolektivnoj tužbi. Iz BEUC-a poručuju da su zabrinuti da bi operateri veštačke inteligencije čak mogli i da zaobiđu pravila koja postavi budući zakon. Mnogi su zabrinuti što se već uvodi termin pouzdana veštačka inteligencija koja bi bila posebno nadgledana, jer se bavi visokorizičnim poslovima. Najvažnije je, poručuju iz Evropske potrošačke organizacije, da su poslanici EP glasali za sve predloge, što znači da će se osnove zaštite potrošača postaviti na vreme. Ukratko, glasali su da se zabrani daljinska biometrijska identifikacija, kao što je prepoznavanje lica, koju koriste privatni subjekti u javno dostupnim prostorima. Ovo je, kažu, najvažniji korak jer je ova tehnologija previše invazivna i potkopava osnovna prava potrošača. Zatim, da se ukine potencijalno ocenjivanje u slučaju kada veštačka inteligencija to čini i procenjuje kojoj grupi neki potrošač pripada na osnovu njegovog društvenog statusa, emocija, zdravlja ili inteligencije. To je previše invazivna i previše proizvoljna praksa da bi se koristila na potrošačima, poručuju iz BEUC-a. Potrošači će verovatno imati i mogućnost kolektivne zaštite u slučaju kada neki sistem veštačke inteligencije izazove štetu većem broju potrošača. Sledeći korak je da parlament glasa na plenarnoj sednici u junu, a onda će početi pregovori između parlamenta i država članica kako bi se utvrdio konačni tekst.

Izvor: Politika

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za
zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.