16. 07. 2024.

Novosti najbitnije informacije...

NOPS u saradnji sa Organizacijom potrošača Sombor održao je tribinu na temu „Kupovina van poslovnih prostorija - putem prezentacija”. Ovim događajem započela je sa radom kancelarija u Somboru, a ujedno je i NOPS dobio još jednu članicu u svom savezu, sve sa ciljem podizanja nivoa svesti i edukaciji potrošača u svim okruzima, jer samo edukovan potrošač je i zaštićen potrošač. 
Organizacija potrošača Sombor se nalazi u Somboru, na adresi Kralja Petra I br. 8.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za
zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.