24. 06. 2024.

Novosti najbitnije informacije...

Ministarstvo finansija potvrdilo je da prodavci robe nemaju prava da od potrošača traže JMBG kao uslov za reklamaciju proizvoda, što deo njih i dalje čini, vodeći se nevažećim Pravilnikom o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa.

U Ministarstvu se ne osvrću na činjenicu da je Pravilnik bio neusklađen sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Zakonom o fiskalizaciji, ali potvrđuju da je donošenjem novog Zakona o fiskalizaciji, on prestao da važi.

„U skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, 1. maja 2022. godine, prestao je da važi Zakon o fiskalnim kasama, kao podzakonska akta doneta na osnovu Zakona o fiskalnim kasama, uključujući i Pravilnik. Prema tome, potpuno su neosnovane tvrdnje da po osnovu ovog Pravilnika obveznici fiskalizacije imaju obavezu da prilikom refundacije sredstava od kupaca zahtevaju JMBG“, navode u Ministarstvu, piše Danas.

Kako dodaju, prema Zakonu o fiskalizaciji i podzakonskim aktima, propisano je da je u slučaju povraćaja gotovine kupcu na licu mesta (refundacija), obveznik fiskalizacije u obavezi da izda fiskalni račun za izvršenu refundaciju, pri čemu se, u cilju identifikacije kupca – fizičkih lica, u taj fiskalni račun unosi broj lične karte ili broj pasoša, s tim da su navedeni podaci jasno opredeljeni Tehničkim uputstvom za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a ili L-PFR-a, koji su u obavezi da primenjuju svi obveznici fiskalizacije.

“Napominjemo, da je navedena obaveza propisana kako bi se sprečile zloupotrebe koje mogu nastati u vezi sa povraćajem gotovog novca, odnosno da bi se sprečilo da se kao povraćaj gotovog novca evidentiraju i oni slučajevi kada je došlo do povraćaja gotovog novca licu kome nije izvršena isporuka dobra ili usluge. U tom smislu, ovo je samo jedna od mera u okviru propisa o fiskalizaciji koja je usmerena na smanjenje obima sive ekonomije”, dodaju u Ministarstvu finansija.

Izvor: biznis.rs

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za
zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.