24. 06. 2024.

Novosti najbitnije informacije...

U poslednjem periodu nam se više potrošača obraćalo u vezi sa kupovinom karata za koncerte Dina Merlina i grupe "Ramštajn" (Rammstein), navodeći da su oštećeni. Naime, kupili su karte preko aplikacije Efinity, ali karte nikad nisu dobili. S obzirom na to da nas je većina tih potrošača obavestila da na reklamacije nije odgovoreno, prosleđene su prijave Tržišnoj inspekciji i očekujemo reakciju nadležnih organa.

 

Ukoliko i Vi budete došli u ovakvu situaciju, prvi korak je podnošenje reklamacije, a ako ne dobijete odgovor, prijavu uputite Tržišnoj inspekciji.

 

I kod ovakve vrste usluge važi Zakon o zaštiti potrošača i mora se poštovati. Očekujemo da nakon delovanja inspekcijskih organa sankcije, koje budu izrečene, deluju i preventivno, kako bi se predupredile ovakve i slične situacije ubuduće.

 

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za
zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.