24. 06. 2024.

Novosti najbitnije informacije...

Sve više prodavaca zahteva od potrošača da čuvaju ambalažu, pa čak i uputstva za upotrebu i ostalu dokumentaciju, dok god traje garantni rok.

Da li su kupci tehničke robe u obavezi da čuvaju ambalažu da bi ostvarili pravo na garanciju. Ako se pitaju trgovci – da. Propisi međutim to nisu predvideli. U Zakonu o zaštiti potrošača (delu o ostvarivanju garancije) nema ni slova o obavezi čuvanju kutija.

 

– Kupio sam televizor i nemam gde da odložim toliku kutiju. U garanciji se ne spominje ambalaža, ali kada sam nazvao servis rekli su da mora da se čuva i da jedino sa njom važi garancija. Da li u tom slučaju pošto kupac istu garanciju kupovinom prihvata, važi da se mora čuvati ambalaža – pita čitalac „Potrošača”.

Pojedini trgovci tehnikom o ovoj potpuno nejasnoj obavezi podsećaju kupce na zvaničnim internet sajtovima. Osim osnovnih podataka da garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca, kao i da kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu ili ga servisira neovlašćeni servis, prodavci često napominju i da garancija ne važi bez ambalaže, pa čak i celokupne pripadajuće opreme i dokumentacije (uputstva). Potrebno je sačuvati sve što se dobije prilikom kupovine, napominjući čak i da ambalaža mora biti neoštećena.

U Ministarstvu trgovine potvrđuju da takva obaveza nije predviđena zakonom.

– Potrošač za ostvarivanje svojih prava može da podnese reklamaciju trgovcu od koga je robu kupio. Odredbama ovog zakona nije decidirano propisan način podnošenja i postupak rešavanja reklamacije, kao ni eventualni dodatni uslovi u slučaju utvrđene nesaobraznosti proizvoda, odnosno predaja ambalaže ili ne – rekli su u Ministarstvu poljoprivrede i trgovine, dodajući da trgovci imaju obavezu da pre kupovine obavestekupca na jasan i razumljiv način, između ostalog, i o načinu na koji se postupa po prigovorima potrošača.

– To bi u ovoj situaciji značilo da je trgovac dužan da jasno i nedvosmisleno obavesti potrošača, obavezno pre kupovine proizvoda, da li i za koje situacije treba da čuva ambalažu robe koju je kupio.Kontrola trgovaca u vezi sa primenom člana 16. Zakona o zaštiti potrošača pokazuje da, pored usmenog, trgovci i isticanjem obaveštenja u maloprodajnim objektima, upoznaju potrošače o slučajevima u kojima je potrebno sačuvati ambalažu – napominju u ministarstvu.

Prema njihovim rečima, trgovac podnošenje i rešavanje reklamacije ne uslovljava donošenjem ambalaže proizvoda.

– U slučajevima kada je prihvatio prigovor i nesaobraznost otklonio popravkom proizvoda, trgovac ne zahteva vraćanje ambalaže. U slučajevima kada je prihvatio prigovor, ali nesaobraznost nije moguće otkloniti popravkom proizvoda, već se vrši zamena za novi proizvod ili povraćaj novca, trgovac može zahtevati (usloviti) vraćanje ambalaže i to samo u slučaju da je pre kupovine, obavestio potrošača o tom uslovu – kažu i dodaju da su trgovcima preporučili da ovo obaveštenje, osim što treba da ga istaknu u maloprodajnom objektu, obavezno u pisanoj formi, daju potrošaču u momentu kupovine i preuzimanja robe.

– Mišljenja smo da trgovac, zbog dobrih poslovnih običaja i načela poštenja, svakako mora da vodi računa da potrošača ne izlaže neumerenom naporu i troškovima koje bi mogao imati. U dogovoru sa distributerima, uvoznicima i proizvođačima, po ugledu na razvijene zemlje Evrope, on može predvideti čuvanje dela ambalaže, zbog informacija sadržanih u bar kodovima ili posebnu mogućnost sklapanja kako bi bilo olakšano čuvanje, bez suvišnih prostornih zahteva – naveli su.

Njihov zaključak je da ukoliko je potrošač, pre kupovine, bio upoznat da je potrebno čuvati ambalažu zbog ostvarivanja prava po prigovoru, ne može zahtevati rešavanje svog prigovora.

– U suprotnom, potrošač se obraća organizacijama za zaštitu potrošača i nadležnim sudovima – zaključuju.

I dok su čitaoci koji su se javljali našoj redakciji kategorični i kažu da im je problem da u stanu čuvaju ogromnu kutiju od frižidera, trgovci tvrde da imaju opravdanje. Kako kažu, njihovi partneri, odnosno proizvođači i uvoznici su im rekli da je jedan od uslova za povrat robe upravo da se sa njom vrati i originalna ambalaža.

U potrošačkim organizacijama su rigorozni i kažu da ne postoji nikakav osnov za takav zahtev prema kupcima.

– Nema nijednog zakona ili propisa u kojem piše da bi potrošači trebalo da čuvaju ambalažu proizvoda koji su kupili kako bi imali pravo na garanciju. Tako da kupci nemaju obavezu da kod kuće čuvaju kutiju od metar i po. Slobodno mogu da je bace, a ako trgovac ne želi da im izađe u susret ukoliko se proizvod pokvari neka se obrate nama – kaže Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije.

Prema njegovim rečima, zahtev čuvanja kutija samo ukazuje na još veći problem.

– To otvara priču o lošem kvalitetu tehničke robe na našem tržištu. Da su trgovci, odnosno uvoznici sigurni u kvalitet robe koju prodaju ne bi mislili o tome da će neko da je reklamira, niti bi tražili od kupaca da čuvaju ambalažu. Tako da je to pravo pitanje. Kakvog je kvaliteta tehnička roba u Srbiji – zaključuje Papović.

Izvor: Politika.rs

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za
zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.