24. 06. 2024.

Novosti najbitnije informacije...

Ova odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS”, br. 73/2012 od 27. jula 2012. godine i primenjuje se danom objavljivanja (27. jula 2012.).

Ne ulazeći u detaljnu analizu razloga za donošenje ove odluke koji su navedeni u Obrazloženju uz odluku suština promene se ogleda u sledećem:

dosadašnji konformni metod obračuna zatezne kamate propisan u članu 3. stav 1. Zakona o visini stope zatezne kamate proglašen je neustavnim pa se samim tim od 27. jula 2012. godine ovaj metod obračuna ne koristi kod obračuna zatezne kamate.
Ostale odredbe Zakona o visini stope zatezne kamate i dalje ostaju na snazi (način utvrđivanja stope zatezne kamate je isti kao i do sada).

Šta ovo konkretno znači za obračune zatezne kamate u praksi?

 

Iako treba očekivati da će zakonodavac reagovati po osnovu ove odluke i da će verovatno doći do promene Zakona o visini stope zatezne kamate, već sada se ukidanjem konformnog metoda obračuna nameće način na koji se zatezna kamata obračunava od 27. jula 2012. godine:

zatezna kamata se i dalje utvrđuje na isti način i period važenja (mesečni nivo);
više ne postoji obračun „kamate na kamatu”, odnosno kamata se obračunava na osnovni dug a ne na dug uvećan za prethodno obračunatu kamatu;
za period kraći od mesec dana zatezna kamata se izračunava po proporcionalnom metodu, odnosno:
ako je trenutno važeća zatezna kamata za jul mesec (do objavljivanja podatka o indeksu potrošačkih cena u julu) 1,6055%, kamata za jedan dan iznosi: 1,6055% : 31 = 0.0518%. Ukoliko je potrebno obračunati kamatu za npr. 15 dana jula, stopa kamate za tih 15 dana iznosi: 15 × 0.0518% = 0.7770% .

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za
zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.