24. 06. 2024.

Novosti najbitnije informacije...

Kada vam izvođač radova naplati nerealno mnogo za uslugu, novac ne možete naknadno povratiti jer njihove cene zakonom nisu ograničene. – Zato je potrebno dogovoriti se pre otpočinjanja radova, čak i napismeno.

Kada majstor ne obavi dobro posao ili naplati znatno više nego što je realno, nezadovoljan građanin tu može malo da učini, naročito ako je već platio. Ukoliko problem ne reši sa izvođačem radova, preostaje mu da se žali nekoj od potrošačkih organizacija, a krajnja instanca je sud, što zbog velikih troškova gotovo niko i ne uradi.

 

Problem je utoliko veći što od primene novog zakona o zaštiti potrošača koji je trebalo da poboljša položaj kupaca, nezadovoljni građanin se više ne žali Tržišnoj inspekciji direktno, već je predviđeno da svoj problem najpre prijavi nekoj od organizacija za zaštitu potrošača (koje imaju regionalne centre) koje bi potom trebalo da posreduju. A da je reč o velikom problemu, pokazuju i podaci Tržišne inspekcije po kojima se svaka četvrta reklamacija koju dobiju odnosi na usluge, i to naročito vodoinstalatera, molera, stolara…

Redakciji „Potrošača” nedavno se javio i čitalac iz Beograda kome je zamenu ventila vodokotlića majstor naplatio čak 9.000 dinara.

Šta je rešenje?

Sudeći prema savetima iz Tržišne inspekcije, Ministarstva trgovine i potrošačkih organizacija – samo dogovaranje o ceni i radovima, i to po mogućstvu unapred, ali i inicijativa za vraćanje većih nadležnosti Tržišnoj inspekciji, kako bi građani opet direktno njima mogli da se obrate. Jer sada, tržišni inspektor može da reaguje samo ukoliko vam majstor u zakonskom roku (15 dana) ne odgovori na vašu reklamaciju. A na ishod reklamacije, ne mogu da utiču.

U potrošačkim organizacijama sa kojima sarađujemo ističu da bi građani trebalo da traže uvek račun, priznanicu ili nešto slično, kako bi se videlo kome su i kada dali novac i za koju uslugu.

– Mi se trudimo da rešimo što više prijava građana na izvođače radova i u tome često uspevamo, ali bilo bi dobro da se i inspekcije više uključuje. Pritužbe bi na majstore bile češće kada bi ljudi znali da mogu da se obrate potrošačkim organizacijama. Ovako, odustaju jer nisu navikli da se žale kada budu prevareni. Naročito stariji – kažu u NOPS-u.

U Ministarstvu trgovine kažu da bi, pre nego što počnu radovi, potrošač i majstor trebalo detaljno da se dogovore oko posla.

– Kod molerskih usluga, na primer, trebalo bi precizirati boju zidova, površinu koju treba okrečiti, rok u kome će posao biti obavljen, cena usluge. Takođe je važno dogovoriti se čiji materijal će se koristiti za izvođenje radova, a ako se pokaže da je neophodan i dopunski rad, izvođač ga ne sme obaviti dok se potrošač sa tim ne saglasi, – navode.

Potrošačima savetuju da pažljivo biraju izvođača radova i da ne veruju lecima koji zatrpavaju poštanske sandučiće, na kojima se reklamiraju majstorske usluge po nerealno niskim cenama.

– Poželjno je i da se raspitaju o tome da li izvođač radova posebno naplaćuje dolazak, ko obezbeđuje rezervne delove, da li u cenu ulazi i odnošenje šuta ukoliko ga ima, kao i čišćenje stana posle radova. U toku obavljanja radova potrošači imaju pravo da pitaju sve što ih zanima i da izvođaču radova skrenu pažnju da se dodatni radovi ne smeju izvršiti bez njihove saglasnosti i odobrenja, – savetuju u Sektoru za trgovinu ovog ministarstva.

Važno je napomenuti i da svaki majstor ima pravo da naplaćuje svoje usluge koliko god hoće, a potrošač ima pravo da bira majstora.

Ukoliko do problema dođe, Zakon o zaštiti potrošača predviđa sledeću proceduru:

– Ako potrošač nije zadovoljan uslugom, svoj problem prvo treba da reši kod pružaoca usluge, koji je dužan da odmah, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana odgovori potrošaču o njegovom zahtevu. Ukoliko potrošač nije zadovoljan odgovorom, on se obraća udruženjima za zaštitu potrošača koja će nastojati da posreduju i za njega izdejstvuju pozitivan ishod. Ukoliko na taj način ne reši problem, može se obratiti Centru za medijaciju Republike Srbije. Napominjemo, sve medijacije vrednosti do 40.000,00 dinara oslobođene su plaćanja naknade. Na kraju, ukoliko ni na ovaj način potrošač ne reši svoj problem, ima mogućnost da pokrene postupak pred nadležnim sudom – navode u ministarstvu.

7 saveta

Pre nego što pozovete majstora, evo o čemu se treba podrobno raspitati, savetuju u Ministarstvu trgovine:

1. Da li posebno naplaćuje dolazak i ako naplaćuje da li se cena razlikuje u zavisnosti od doba dana kada dolazi i brzine njegovog dolaska (dva sata od poziva ili u toku noći)

2. Koliko košta rad, a koliko materijal

3. Ko obezbeđuje materijal – vi ili majstor

4. Uporedite cene vašeg majstora sa cenama drugih

5. Pitajte da li u cenu ulazi, na primer, odnošenje šuta, čišćenje nakon radova…

6. U toku obavljanja radova pitajte sve što vas zanima i insistirajte da za sve dodatno što je potrebno uraditi majstor pita vas da li se slažete (svaki dodatni rad sigurno se plaća)

7. Dogovor zapišite na papir i tražite od pružaoca usluge jasnu, nedvosmislenu i razumljivu specifikaciju traženih radova, kao i cene radova

8. Koristite oglase u sredstvima javnog informisanja za izbor majstora, nikako letke koje nalazite u poštanskim sandučićima ili oglase po banderama

Kako se zaštititi?

Iz Tržišne inspekcije savetuju:

– Postupajte sa pažnjom dobrog domaćina

– Dobro je da znate unapred kome se možete obratiti u slučaju nužde

– Ne tražite uslugu od neregistrovanog majstora samo zato što očekujete da će on imati najpovoljniju ponudu (najčešće se uspostavi da je usluga skuplja i nesolidnija, a mogućnost pronalaženja neregistrovanog majstora radi reklamacije često je nemoguća jer menjaju mobilne telefone koji su na reklamnim materijalima)

– Kada vam majstor naplati nerealno mnogo za uslugu, novac ne možete naknadno povratiti jer cene njegovih usluga zakonom nisu ograničene. Zato je potrebno o ceni se dogovoriti (čak i pismeno) pre otpočinjanja radova

Poverenje zaslužuje majstor koji:

♦ Ima registrovanu radnju (zakonska obaveza)

♦ Ima cenovnik usluga (zakonska obaveza)

♦ Duže radi – ima preporuku

♦ Vrši procenu radova unapred

♦ Pravi predračun za složenije poslove (radovi u kući)

♦ Izdaje račune o izvršenim uslugama kao i potvrde o avansno primljenom novcu

Izvor: Politika

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za
zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.