16. 07. 2024.

Novosti najbitnije informacije...

Pravnici smatraju da svaki potrošač ima prava da zatraži raskid ugovora, jer je ovaj operater jednostrano izmenio ponudu.
  Nakon što je „Telenor” odlučio da poveća cene jednom broju svojih postpejd korisnika (onima koji imaju ugovor), odnosno da im promeni pakete, nameće se nekoliko nimalo prijatnih pitanja za ovu telekomunikacionu kompaniju. Najpre, da li je „Telenor” smeo da samovoljno izmeni uslove ugovora? Jer, ako je korisnik potpisao ugovor na dve godine i obavezao se da će da plaća određenu sumu, da li operater to sada može da menja. Da li se time krši zakon ili se „Telenor” unapred zaštitio ugovorom sa korisnicima?

 

Nevolja je utoliko veća po „Telenor” što je pre četiri meseca na pitanje redakcije „Politikinog” „Potrošača” – šta se dešava ukoliko odlučite da promenite cene u postpejdu, njihov odgovor bio sledeći: „Promena cena smatra se bitnim elementom ugovora, a po zakonu ako je ta promena na štetu korisnika, korisniku se mora dati rok od 30 dana pre promene uz naznaku da imaju pravo na jednostrani raskid ugovora bez plaćanja penala”.

Postavlja se sada logično pitanje – da li to znači da svi kojima je „Telenor” promenio cenu i paket, imaju prava da raskinu ugovor sa ovim operaterom. I da ne plate ništa.

Pravnici nemaju dilemu. Kako za „Politiku” kaže Mladen Alfirović, šef pravne službe Nacionalne organizacije potrošača Srbije, prema Zakonu o obligacionim odnosima, cena je bitan element ugovora. A bitni elementi se ne mogu jednostrano menjati, odnosno neophodna je saglasnost druge ugovorne strane, što je u ovom slučaju potrošač (korisnik).

– „Telenor” je bio obavezan da korisnike pismenim putem obavesti o promeni cena paketa, 30 dana pre stupanja na snagu novih cena. Ukoliko korisnik nije saglasan sa promenom cene može jednostrano da raskine takav ugovor. Ukoliko je obavešten o promeni i plati novi, uvećani račun smatra se da je pristao na novu cenu i tu se više ništa ne može učiniti – objašnjava Alfirović.

Na pitanje da li je „Telenor” možda mogao da se zaštiti ugovorom koji su korisnici potpisali, naš sagovornik objašnjava da verovatno to i jesu učinili.

– Ali, takav član ugovora, u kom eventualno stoji da „Telenor” može samostalno da menja cene je ništav i sud ga može takvim proglasiti u svakom sudskom postupku koji bi pokrenuo korisnik. Ukoliko sud tako postupi, odnosno određeni član ugovora proglasi ništavim korisnik ima pravo na naknadu štete, odnosno da mu se vrati razlika u novcu koju je „Telenor” stekao bez pravnog osnova. Mi imamo u planu da u ovakvim i sličnim situacijama pokrećemo kolektivne tužbe protiv kompanija koje su na ovaj ili slične načine prekršile zakon na štetu potrošača. Do okončanja takvih postupaka, potrošačima, nažalost, ostaje samo mogućnost da privatnom tužbom protiv „Telenora” ostvaruju svoja prava – zaključuje naš sagovornik.

U „Telenoru”, međutim, svoj potez nazivaju – „optimizacijom paketa”. Kako navode, oni su „zbog pojednostavljenja ponude prvog novembra ukinuli određeni broj tarifnih paketa koji više nisu u ponudi i zamenili ih novim”.

– Zbog ukidanja ove grupe tarifnih paketa, korisnici su prebačeni na, po svim karakteristikama, najsličnije aktuelne pakete. Korisnike smo obavestili o ukidanju tarifnih paketa u dva navrata, prvog oktobra putem veb sajta i početkom novembra uz oktobarski račun. Korisnici su u okviru novih paketa dobili više saobraćaja, pa je prosečna cena minuta, SMS poruka i internet saobraćaja u okviru mesečne pretplate niža u odnosu na paket koji su imali do tada – navodi se u odgovoru „Telenora” „Politici”.

Oni smatraju i da se ne radi o bitnim izmenama pretplatničkog ugovora na štetu korisnika. U prevodu, to znači da sada smatraju da korisnici nemaju prava da traže raskid ugovora.

– U slučaju da je korisnik nezadovoljan dodeljenim tarifnim paketom, najbolji način je da se informiše o svim mogućnostima pozivom našeg korisničkog centra – zaključuju.

Pošto je jasno da su tumačenja ovog poteza „Telenora” potpuno suprotstavljena sada će se, po svemu sudeći, čekati da regulatorno telo (Ratel), donese odluku o tome šta se dogodilo i da li korisnici imaju prava na jednostrani raskid ugovora, bez plaćanja penala."

Izvor: POLITIKA

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za
zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.