16. 07. 2024.

Novosti najbitnije informacije...

JKP INFORMATIKA Novi Sad je 19. Novembra 2012. godine potpisala Ugovor o osiguranju imovine svojih korisnika sa osiguravajućim kompanijama DELTA GENERALI osiguraje i SOGAZ a.d.o osiguranje Novi Sad. U saopštenju koje je povodom potpisivanja ugovora objavljeno sajtu JKP Informatika stoji – citiramo: „JKP informatika Novi Sad povodom božićnih i novogodišnjih praznika, korisnicima koji redovno izmiriju svoje obaveze poklanja besplatno uslugu osiguranja tokom januara 2013 i pruža mogućnost da osiguraju svoju imovinu na jednostavan način i pod povoljnijim uslovima.

Šta se zapravo krije iza „poklon osiguranja u mesecu januaru 2013“? Krije se činjenica da će svi korisnici usluga JKP Informatika na čije adrese stigne januarski račun sa poklon osiguranjem, biti automatski osigurani, mimo njihove volje.

To znači da vi zapravo ulazite u ugovorni odnos sa Delta Generali i Sogaz a.d.o! Ovakvo postupanje predstavlja grubo kršenje osnvnih načela ugovornog prava i direktno kršenje člana 6. Zakona o osiguranju u kojima stoji “da je osiguranje ovog tipa dobrovoljno i da se ugovor zaključuje na osnovu slobodne volje“Građani će biti automatski osigurani a veći deo sadržaja ugovora ostaće im u potpunosti nepoznat. Dokaz za ove tvrdnje je i reklamni flajer koji je svim korisnicima dostavljen uz novembarski račun JKP Informatika iz Novog Sada, a u kom su date polovične informacije i detaljno opisani načini na koje možete otkazati osiguranje. Dakle, mi Vam poklanjamo nešto što se po važećim zakonima Republike Srbije ne poklanja, a vi otkažite ako Vam se ne sviđa „poklon“.

Izuetno spornim smatramo i to što će građani koji su već osigurani preko DUNAVA, DDOR-a ili UNIQUA-e nakon “poklon osiguranja”, mimo njihove volje stupiti u ugovorni odnos da DELTA GENERALI i SOGAZ osiguranjem i biti osigurani po istom osnovu kod dva privredna društva. Ukoliko se desi osigurani slučaj, štetu će moći da naplate samo od jednog privrednog društva.
Mišljenja smo, da se pored svega navedenog, u pozadini novog poslovnog poduhvata JKP Iinformatika, Delta Generali i Sogaz krije i grubo kršenje odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Automatskim stupanjem u ugovorni odnos, jedinstvena baza ličnih podataka korisnika JKP Informatika stavlja se na raspolaganje privrednim društvima Delta generali i Sogaz, bez izričite saglasnosti lica na koje se podaci odnose, a koja je po odredbama zakona neophodna da bi se lični podaci mogli prikupljati i obrađivati. I važeći Zakon o zaštiti potrošača ovakvu praksu jednostavno definiše kao “nepošteno poslovanje”.

Verujemo da će identični ili slični ugovori biti ponuđeni na potpisivanje i drugim javnim preduzećima koja se bave objedinjenom naplatom na teritoriji cele Srbije, te je od izuzetne važnosti da građani budu upoznati sa svim bitnim činjenicama u vezi ovog, po nama, izuzetno spornog ugovora. Na osnovu toga, građanima se ostavlja mogućnosti da svojom voljom donose odluke koje su u njihovom intresu, a ne da to u njihovo ime čine javna preduzeća i privredna društva koja se bave uslugama osiguranja, a kojima je u interesu isključivo profit.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za
zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.