16. 07. 2024.

Novosti najbitnije informacije...

Neobično saopštenje JKP Informatika ne sadrži ni jednu bitnu informaciju koja bi pomogla potrošačima u razumevanju posla i odnosa u koji se ovo javno preduzeće po svemu sudeći zaglibilo.

Jasno je da takozvano obaveštenje o poklonu osiguranja sadrži obaveštenja koja bi formalno pravno trebalo da zaštite davaoce poklona, ali je jasno da je verovatno reč o nečemu što se zove nasrtljivo poslovanje. Zbog toga zahtevamo da se u sledećim računima jasno, čitljivo i veličinom slova koja moraju biti veća od ostalog teksta, jasno navede da potrošači NISU OBAVEZNI DA PLATE OSIGURANJE.

 

JKP Informatika treba, pored ostalog, da objasni na osnovu čega, kojim postupkom, tenderom, procedurom, je sklopilo ugovore sa dva strana osiguravajuća društva. Da li je proceduru odobrio osnivač ovog javnog preuzeća, i da li je uopšte osnivač upoznat, ili je to bila odluka direktora ovog javnog preduzeća.

Obelodanjivanjem procedure, potrošači će saznati i reference do sada na našem tržištu nepoznatog osiguravajučeg društva. To, a ne pismo, dizajn i logotip je relaventna informacija koju ovom prilikom tražimo javno.

Neukusno bavljenje nebitnim stvarima, moglo bi nekog zlonamernog da navede na pomisao da je reč o nekakvim nečistim poslovima, i zapravo o skretanju pažnje sa pravog problema.

JKP Informatika, takođe, mora da javno objasni na osnovu čije odluke, i sa kakvim ovlašćenjima, ako jeste, je dostavila svojim poslovnim partnerima privatnim osiguranjima iz inostranstva, podatke o vlasnicima stanova, šifre objekata i stanova, i uopšte, koje sve podatke poseduju ova društva, a bez znanja i dozvole pojedinačnih potrošača, građana, poreskih obveznika Novog Sada. Ko je, pošto potrošači nisu, ovlastio Informatiku za sva ova postupanja?

Konačno, neka Informatika objasni sve ovo, a potrošači će, kao jedini ovlašćeni i vlastni, odlučiti da li će, kod koga, i za koju svotu, kupiti neki proizvod, osiguranje, ili nešto treće. Da konačno podsetimo, Informatika zavisi od potrošača a ne obrnuto, te bi bilo zgodno da se u svojim saopštenjima bavi davanjem konkretnih odgovora, koje sada očekujemo odmah, tačno i potpuno.

************

Ovo je odgovor NOPS-a i UZPV-a na Saopštenje za javnost koje JKP Informatika dala nakon Upozorenja potrošačima, a u kojem se kaže:

Povodom Dopisa koji je Nacionalna organizacija potrošača Srbije uputila potrošačima i povodom prijave upućene Povereniku za informacije od javnog značaja, JKP Informatika Novi Sad očekuje javno izvinjenje zbog svih neistina navedenih u Dopisu.

Vi ste izneli niz netačnih informacija, a da prethodno niste od nas zatražili objašnjenje, niti ste tražili da vam dostavimo na uvid Ugovor o osiguranju, na šta smo obavezni − ukoliko to tražite.

Ukoliko neko smatra da je zadržavanje monopola i nepostojanje konkurencije dobro za građane Novog Sada, neka to onda javno i obrazloži.
Ukoliko nekome smeta to što je jedna ruska osiguravajuća kuća prvi put dobila priliku da ponudi svoje usluge građanima Novog Sada, i ako neko još uvek smatra da ruskim firmama sa ćiriličnim znakom i sedištem u Novom Sadu, kao što je to SOGAZ a.d.o, ne treba dati šansu da posluju, iako su konkurentnije u odnosu na druge, onda to treba otvoreno da kaže.

Ako neko još uvek misli da „pritiscima“, „pozivom odozgo“ ili direktivom Banovine“ može da utiče na poslovanje JKP Informatike Novi Sad, onda je taj zaglibljen u nesretnim devedesetim ili uljuljkan u protraćenim dvehiljaditim.

Bez obzira na sve neosnovane optužne i pritiske, JKP Informatika Novi Sad će nastaviti da radi u najboljem interesu građana Novog Sada.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za
zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.