24. 06. 2024.

Novosti najbitnije informacije...

Prikazana ispitivanja omogućila su da se dobije uvid u kvalitet i zdravstvenu ispravnost voćnih sokova i nektara i da se utvrdi da li su u skladu sa odgovarajućim Pravilnicima o kvalitetu i Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, pri čemu je utvrđeno sledeće:

Kod svih 55 ispitanih uzoraka voćnih sokova i voćnih nektara utvrđena su odgovarajuća senzorna svojstva u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu i srodnih proizvoda (Sl. list SRJ 33/95)

Od ukupno 55 uzoraka, prema Pravilniku o mikrobiološkoj ispravnosti namirnica u prometu (Sl. list br. 26/93, 53/95, 46/02) mikrobiološki neispravno je bilo 5 što iznosi 9,09%.

●          Najveći broj mikrobiološki neispravnih uzoraka, njih četiri, neispravno je zbog prisustva kvasaca u 0,1 ml.

●          Jedan uzorak je bio neispravan usled prisustva plesni u 0,1 ml.

●          Formolni broj, gledano prema voćnom sadržaju propisanom Pravilnikom o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu i srodnih proizvoda (Sl. list SRJ br. 33/95 i "Sl. list SCG", br. 56/2003 i 4/2004), ne zadovoljava kod 11 uzoraka što iznosi 20%.

●          Formolni broj, gledano prema voćnom sadržaju deklarisanom od strane proizvođača, ne zadovoljava kod 12 uzoraka što iznosi 21,82%.

●          Količina kalijuma (K), gledano prema voćnom sadržaju propisanom Pravilnikom o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu i srodnih proizvoda (Sl. list SRJ br. 33/95 i "Sl. list SCG", br. 56/2003 i 4/2004), ne zadovoljava kod 8 uzoraka što iznosi 14,55%.

●          Količina kalijuma (K), gledano prema voćnom sadržaju deklarisanom od strane proizvođača, ne zadovoljava kod 9 uzoraka što iznosi 16,36%.


Ispitivanje sadržaja voćnog soka je izvršila akreditovana ustanova - SP laboratorija iz Bečeja primenom sertifikovanih metodologija.

Kompletan izveštaj analiza možete videti na adresi: www.test.potrosac.org.rs - proizvodi - voćni sokovi i nektari 2009.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za
zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.