23. 02. 2024.

Novosti najbitnije informacije...

Na internet prezentaciji kompanije “Dijamant a.d.” primećen je sadržaj za koji se smatra da nije u skladu sa odredbama Zakona o oglašavanju, Zakona o bezbednosti hrane i Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane.

Ovo se naročito odnosi na izjave “koristan za srce i krvne sudove” sa ambalaže proizvoda i izjavu sa web stranice “štiti srce i krvne sudove”.

Naime, u ranijem periodu, na internet stranici pomenute kompanije, istaknuto je obaveštenje, a u vezi sa proizvodom pretežno biljnog porekla:

  • Omegol margarinski namaz
  • Bogat omega 3 esencijalnim masnim kiselinama, sa optimalnim odnosom omega 3 i omega 6 masnih kiselina, obogaćen vitaminima A, D, E.

Štiti srce i krvne sudove.

  Ne sadrži trans masti.

Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine i Nacionalna organizacija potrošača Srbije uputile su zahtev Tržišnoj inspekciji i Poljoprivrednoj inspekciji, kako bi iste preduzele mere iz svoje nadležnosti i proverili da li je poslovanje kompanije “Dijamant a.d.” u skladu sa važećim zakonima.

Ubrzo nakon podnošenja prijava nadležnim inspekcijama i pre odgovora istih, proizvođač je promenio i izgled ambalaže proizvoda i sadržaj vezan za dejstvo samog proizvoda na zvaničnom sajtu:

 • Omegol margarinski namaz
 • Bogat omega 3 esencijalnim masnim kiselinama, sa optimalnim odnosom omega 3 i omega 6 masnih kiselina, obogaćen vitaminima A, D, E. Ne sadrži trans masti.

Preko noći margarin izgubio lekovito svojstvo.

Koji zakoni se odnose na navedene tvrdnje?

  • Zakon o bezbednosti hrane (“Sl.glasnik RS”, br. 41/2009) u čl. 30. stav 2. propisuje da označavanje, deklarisanje, oglašavanje i izlaganje hrane i hrane za životinje, uključujući i njen oblik, izgled i ambalažu, materijale za izradu ambalaže, način na koji se aranžiraju i izlažu, kao i informacije o hrani i hrani za životinje koje su dostupne potrošaču, ne smeju dovoditi potrošača u zabludu.
  • Zakon o oglašavanju (“Sl.glasnik RS”, br. 79/2005 i 83/2015-dr. zakon) u čl. 43. propisuje da oglasna poruka ne može da sadrži neistinite tvrdnje da proizvod ili usluga imaju pozitivan ili negativan uticaj na zaštitu zdravlja ili životne sredine, naročito isticanjem reči „ekološki siguran”, „ekološki neškodljiv”, „eko hrana”, „zdrava hrana” i sličnih reči ili simbola koji imaju isto značenje.
 • Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane ("Sl. glasnik RS", br. 85/2013) u čl. 4 propisuje da deklarisanje mora da se vrši na način kojim se ne obmanjuje krajnji potrošač, a naročito u pogledu:
 1. karakterističnih osobina hrane, a posebno njene prirode, identiteta, svojstava, sastava, količine, trajnosti, porekla i načina proizvodnje;
 2. pripisivanja hrani osobina i svojstava koje ne poseduje i potenciranjem karakteristika hrane, koje poseduje i druga hrana iste vrste.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za
zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.