16. 07. 2024.

Testovi Ispitivanja kvaliteta proizvoda na našem tržištu

EKOFARM, Ušće

Proizvod: Rakija od voća šljiva, 0,7l
Sadržaj alkohola: 45%
Poreklo etanola: NE ODGOVARA

EKOFARM, Ušće

Proizvod: Rakija od voća dren, 0,5l
Sadržaj alkohola: 45%
Poreklo etanola: NE ODGOVARA

NAVIP, Beograd

Proizvod: Rakija od voća šljiva, 0,5l
Sadržaj alkohola: 45%
Poreklo etanola: NE ODGOVARA

NAVIP, Beograd

Proizvod: Rakija od voća loza, 1l
Sadržaj alkohola: 45%
Poreklo etanola: NE ODGOVARA

VELIKA DRENOVA, Subotica

Proizvod: Rakija od voća šljiva, 1l
Sadržaj alkohola: 45%
Poreklo etanola: NE ODGOVARA

VELIKA DRENOVA, Subotica

Proizvod: Rakija od voća loza, 1l
Sadržaj alkohola: 45%
Poreklo etanola: NE ODGOVARA

D.O.O. RAIČEVIĆ Strojinci, Brus

Proizvod: Rakija od voća kajsija, 0,7l
Sadržaj alkohola: 40%
Poreklo etanola: NE ODGOVARA

D.O.O. RAIČEVIĆ Strojinci, Brus

Proizvod: Rakija od voća kruška, 0,7l
Sadržaj alkohola: 40%
Poreklo etanola: NE ODGOVARA

D.O.O. RAIČEVIĆ Strojinci, Brus

Proizvod: Rakija od voća šljiva, 1l
Sadržaj alkohola: 40%
Poreklo etanola: NE ODGOVARA

D.O.O. RAIČEVIĆ Strojinci, Brus

Proizvod: Rakija od voća loza, 1l
Sadržaj alkohola: 40%
Poreklo etanola: NE ODGOVARA

VINO ŽUPA, Aleksandrovac

Proizvod: Rakija od voća kajsija, 0,7l
Sadržaj alkohola: 40%
Poreklo etanola: NE ODGOVARA

VINO ŽUPA, Aleksandrovac

Proizvod: Rakija od voća šljiva, 1l
Sadržaj alkohola: 40%
Poreklo etanola: NE ODGOVARA

SIMEXGROUP, Subotica

Proizvod: Rakija od voća kruška, 0,7l
Sadržaj alkohola: 43%
Poreklo etanola: NE ODGOVARA

SIMEXGROUP, Subotica

Proizvod: Rakija od voća loza, 1l
Sadržaj alkohola: 45%
Poreklo etanola: NE ODGOVARA

SIMEXGROUP, Subotica

Proizvod: Rakija od voća šljiva, 1l
Sadržaj alkohola: 45%
Poreklo etanola: NE ODGOVARA

RUBIN, Kruševac

Proizvod: Rakija od voća šljiva, 1l
Sadržaj alkohola: 42%
Poreklo etanola: NE ODGOVARA

REAL STAMNICA, Petrovac na Mlavi

Proizvod: Rakija od voća šljiva, 1l
Sadržaj alkohola: 40%
Poreklo etanola: NE ODGOVARA

PROKUPAC, Beograd

Proizvod: Rakija od voća šljiva, 1l
Sadržaj alkohola: 45%
Poreklo etanola: NE ODGOVARA

TAKOVO, Gornji Milanovac

Proizvod: Rakija od voća kajsija, 0,7l
Sadržaj alkohola: 42%
Poreklo etanola: NE ODGOVARA

VINARIJA ČOKA, Čoka

Proizvod: Rakija od voća loza, 0,7l
Sadržaj alkohola: 45%
Poreklo etanola: NE ODGOVARA