02. 02. 2023.

Testovi Ispitivanja kvaliteta proizvoda na našem tržištu

 
Proizvod: Ananas, HELLO, 2l, nektar
Voćni sadržaj: 50%
  {modal images/testovi/2009sokovi/FRUVITA-Beograd/01-fruvita.jpg|title=Ananas, HELLO, 2l, nektar}detaljnije{/modal}
 
Proizvod: Breskva, 1l, nektar
Voćni sadržaj: 40%
  {modal images/testovi/2009sokovi/FRUVITA-Beograd/02-fruvita.jpg|title=Breskva, 1l, nektar}detaljnije{/modal}
 
Proizvod: Jabuka, PREMIUM, 1l, v. sok
Voćni sadržaj: 100%
  {modal images/testovi/2009sokovi/FRUVITA-Beograd/03-fruvita.jpg|title=Jabuka, PREMIUM, 1l, v. sok}detaljnije{/modal}
 
Proizvod: Jabuka, 1l, nektar
Voćni sadržaj: 50%
  {modal images/testovi/2009sokovi/FRUVITA-Beograd/04-fruvita.jpg|title=Jabuka, 1l, nektar}detaljnije{/modal}
 
Proizvod: Jabuka, HELLO, 2l, nektar
Voćni sadržaj: 50%
  {modal images/testovi/2009sokovi/FRUVITA-Beograd/05-hello.jpg|title=Jabuka, HELLO, 2l, nektar}detaljnije{/modal}
Proizvod: Jabuka, PRIMEVERA, 2l, nektar
Voćni sadržaj: 50%
  {modal images/testovi/2009sokovi/FRUVITA-Beograd/06-primavera.jpg|title=Jabuka, PRIMEVERA, 2l, nektar}detaljnije{/modal}
 
Proizvod: Kajsija, 1l, nektar
Voćni sadržaj: 35%
  {modal images/testovi/2009sokovi/FRUVITA-Beograd/07-fruvita.jpg|title=Kajsija, 1l, nektar}detaljnije{/modal}
 
Proizvod: Narandža, PREMIUM, 1l, v. sok
Voćni sadržaj: 100%
  {modal images/testovi/2009sokovi/FRUVITA-Beograd/08-fruvita.jpg|title=Narandža, PREMIUM, 1l, v. sok}detaljnije{/modal}
 
Proizvod: Narandža, HELLO, 2l, nektar
Voćni sadržaj: 50%
  {modal images/testovi/2009sokovi/FRUVITA-Beograd/09-hello.jpg|title=Narandža, HELLO, 2l, nektar}detaljnije{/modal}
Proizvod: Narandža, PRIMEVERA, 2l, nektar
Voćni sadržaj: 50%
  {modal images/testovi/2009sokovi/FRUVITA-Beograd/10-primavera.jpg|title=Narandža, PRIMEVERA, 2l, nektar}detaljnije{/modal}
 
Proizvod: Narandža, 1l, nektar
Voćni sadržaj: 50%
  {modal images/testovi/2009sokovi/FRUVITA-Beograd/11-fruvita.jpg|title=Narandža, 1l, nektar}detaljnije{/modal}
 
Proizvod: Višnja, 1l, nektar
Voćni sadržaj: 35%
  {modal images/testovi/2009sokovi/FRUVITA-Beograd/12-fruvita.jpg|title=Višnja, 1l, nektar}detaljnije{/modal}
FRUVITA, Beograd Br. uzoraka  
Ukupno: 12  
Ne zadovoljava kalijum: 1 8,33%
Ne zadovoljava formolni broj: 2 16,67%
Ukupno neispravni: 2 16,67%
Ukupno ispravni: 10 83,33%