23. 05. 2024.

Testovi Ispitivanja kvaliteta proizvoda na našem tržištu

Prikazana ispitivanja omogućila su da se dobije uvid u kvalitet i zdravstvenu ispravnost voćnih sokovi i nektara i da se utvrdi da li odgovaraju odgovarajućim Pravilnicima o kvalitetu i Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, pri čemu je utvrđeno sledeće:

Kod svih 55 ispitanih uzoraka voćnih sokova i voćnih nektara utvrđena su odgovarajuća senzorna svojstva u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu i srodnih proizvoda (Sl. list SRJ 33/95).

Od ukupno 55 uzoraka, prema Pravilniku o mikrobiološkoj ispravnosti namirnica u prometu (Sl. list br. 26/93, 53/95, 46/02) mikrobiološki neispravno je bio 1 zbog prisustva kvasaca u 0,1 ml.

U odnosu na vrednosti propisane Code of Practice for the Evaluation of Fruit and Vegetable Juice, A.I.J.N. of European Union kod 55 ispitana uzorka utvrđeno je da:

  • Formolni broj gledano prema voćnom sadržaju propisanom Pravilnikom o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu i srodnih proizvoda (Sl. list SRJ br. 33/95 i „Sl. list SCG”, br. 56/2003 i 4/2004), ne zadovoljava kod 11 uzoraka što iznosi 20%.
  • Formolni broj gledano prema voćnom sadržaju deklarisanom od strane proizvođača, ne zadovoljava kod 12 uzoraka što iznosi 21,82%.
  • Količina kalijuma (K) gledano prema voćnom sadržaju propisanom Pravilnikom o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu i srodnih proizvoda (Sl. list SRJ br. 33/95 i „Sl. list SCG”, br. 56/2003 i 4/2004), ne zadovoljava kod 8 uzoraka što iznosi 14,55%.
  • Količina kalijuma (K) gledano prema voćnom sadržaju deklarisanom od strane proizvođača, ne zadovoljava kod 9 uzoraka što iznosi 16,36%.
ProizvođačBroj uzorakaIspravnih uzorakaNeispravnih uzoraka
Fresh & Co, Subotica 6 6 0
Fruvita, Beograd 12 10 2
IB Team, Beograd 4 4 0
Nectar, Bačka Palanka 11 10 1
Rauch Serbia, Koceljeva 7 7 0
Takovo, Gornji Milanovac 6 3 3
Vino Župa, Aleksandrovac 7 0 7
Zdravo Organic, Selenča 2 2 0
Ukupno 55 42 13

Tabela 1 – Zastupljenost ispravnih i neispravnih sokova po proizvođačima