02. 02. 2023.

Testovi Ispitivanja kvaliteta proizvoda na našem tržištu

 
Proizvod:  Šargarepa, 0.75 l, v. i p. sok
Voćni sadržaj:  100%
  {modal images/testovi/2009sokovi/ZdravoOrganic-Selenca/01-zdravo-sel.jpg|title=Šargarepa, 0.75 l, v. i p. sok}detaljnije{/modal}
 
Proizvod:  Jabuka, 0.75 l, v. sok
Voćni sadržaj:  100%
  {modal images/testovi/2009sokovi/ZdravoOrganic-Selenca/02-zdravo-sel.jpg|title=Jabuka, 0.75 l, v. sok}detaljnije{/modal}
ZDRAVO ORGANIC, Selenča Br. uzoraka  
Ukupno: 2  
Ukupno ispravni: 2 100%