02. 02. 2023.

Testovi Ispitivanja kvaliteta proizvoda na našem tržištu

Proizvod:  Breskva, LAVITA Classic, 2l, nektar
Voćni sadržaj:  52%
  {modal images/testovi/2009sokovi/VinoZupa-Aleksandrovac/01-vinozupa-al.jpg|title=Breskva, LAVITA Classic, 2l, nektar}detaljnije{/modal}
Proizvod:  Jabuka divlja, LAVITA, 1l, v. sok
Voćni sadržaj:  100%
  {modal images/testovi/2009sokovi/VinoZupa-Aleksandrovac/02-vinozupa-al.jpg|title=Jabuka divlja, LAVITA, 1l, v. sok}detaljnije{/modal}
Proizvod:  Jabuka, LAVITA Classic, 2l, nektar
Voćni sadržaj:  52%
  {modal images/testovi/2009sokovi/VinoZupa-Aleksandrovac/03-vinozupa-al.jpg|title=Jabuka, LAVITA Classic, 2l, nektar}detaljnije{/modal}
Proizvod:  Kajsija, LAVITA, 1l, nektar
Voćni sadržaj:  52%
  {modal images/testovi/2009sokovi/VinoZupa-Aleksandrovac/04-vinozupa-al.jpg|title=Kajsija, LAVITA, 1l, nektar}detaljnije{/modal}
Proizvod:  Narandža, LAVITA, 1l, v. sok
Voćni sadržaj:  100%
  {modal images/testovi/2009sokovi/VinoZupa-Aleksandrovac/05-vinozupa-al.jpg|title=Narandža, LAVITA, 1l, v. sok}detaljnije{/modal}
Proizvod:  Narandža, LAVITA Classic, 2l, nektar
Voćni sadržaj:  52%
  {modal images/testovi/2009sokovi/VinoZupa-Aleksandrovac/06-vinozupa-al.jpg|title=Narandža, LAVITA Classic, 2l, nektar}detaljnije{/modal}
Proizvod:  Višnja, LAVITA Classic, 2l, nektar
Voćni sadržaj:  35%
  {modal images/testovi/2009sokovi/VinoZupa-Aleksandrovac/07-vinozupa-al.jpg|title=Višnja, LAVITA Classic, 2l, nektar}detaljnije{/modal}
VINO ŽUPA, Aleksandrovac Br. uzoraka  
Ukupno: 7  
Ne zadovoljava kalijum: 6 85,71%
Ne zadovoljava formolni broj: 7 100%
Ukupno neispravni: 7 100%
Ukupno ispravni: 0 0%