02. 02. 2023.

Testovi Ispitivanja kvaliteta proizvoda na našem tržištu

 
Proizvod:  Ananas LIFE Premium, 1l, v. sok
Voćni sadržaj:  100%
  {modal images/testovi/2009sokovi/NECTAR-BPalanka/01-nectar-bp.jpg|title=Ananas LIFE Premium, 1l, v. sok}detaljnije{/modal}
 
Proizvod:  Ananas, FAMILY, 1l, nektar
Voćni sadržaj:  50%
  {modal images/testovi/2009sokovi/NECTAR-BPalanka/02-nectar-bp.jpg|title=Ananas, FAMILY, 1l, nektar}detaljnije{/modal}
 
Proizvod:  Nectar Plus, Crna ribizla, 1l, nektar
Voćni sadržaj:  30%
  {modal images/testovi/2009sokovi/NECTAR-BPalanka/03-nectar-bp.jpg|title=Nectar Plus, Crna ribizla, 1l, nektar}detaljnije{/modal}
Proizvod:  Crno grožđe, 1l, nektar
Voćni sadržaj:  50%
  {modal images/testovi/2009sokovi/NECTAR-BPalanka/04-nectar-bp.jpg|title=Crno grožđe, 1l, nektar}detaljnije{/modal}
 
Proizvod:  Jabuka LIFE Premium, 1l v. sok
Voćni sadržaj:  100%
  {modal images/testovi/2009sokovi/NECTAR-BPalanka/05-nectar-bp.jpg|title=Jabuka LIFE Premium, 1l v. sok}detaljnije{/modal}
 
Proizvod:  Jabuka, 1,5 l, v. sok
Voćni sadržaj:  100%
  {modal images/testovi/2009sokovi/NECTAR-BPalanka/06-nectar-bp.jpg|title=Jabuka, 1,5 l, v. sok}detaljnije{/modal}
 
Proizvod:  Jabuka, FAMILY, 1l, nektar
Voćni sadržaj:  50%
  {modal images/testovi/2009sokovi/NECTAR-BPalanka/07-nectar-bp.jpg|title=Jabuka, FAMILY, 1l, nektar}detaljnije{/modal}
 
Proizvod:  Narandža LIFE Premium 1l, v. sok
Voćni sadržaj:  100%
  {modal images/testovi/2009sokovi/NECTAR-BPalanka/08-nectar-bp.jpg|title=Narandža LIFE Premium 1l, v. sok}detaljnije{/modal}
 
Proizvod:  Narandža 1,5l, v. sok
Voćni sadržaj:  100%
  {modal images/testovi/2009sokovi/NECTAR-BPalanka/09-nectar-bp.jpg|title=Narandža 1,5l, v. sok}detaljnije{/modal}
 
Proizvod:  Narandža, FAMILY, 1l, nektar
Voćni sadržaj:  50%
  {modal images/testovi/2009sokovi/NECTAR-BPalanka/10-nectar-bp.jpg|title=Narandža, FAMILY, 1l, nektar}detaljnije{/modal}
 
Proizvod:  Višnja, FAMILY, 1l, nektar
Voćni sadržaj:  35%
  {modal images/testovi/2009sokovi/NECTAR-BPalanka/11-nectar-bp.jpg|title=Višnja, FAMILY, 1l, nektar}detaljnije{/modal}
NECTAR, Bačka Palanka Br. uzoraka  
Ukupno: 11  
Ne zadovoljava kalijum: 1 9,09%
Ne zadovoljava formolni broj: 1 9,09%
Ukupno neispravni: 1 9,09%
Ukupno ispravni: 10 90,91%