24. 06. 2024.

Infoteka

Ovaj deo predstavlja nepresušni izvor informacija i svojevrsnu bazu znanja. Razvrstani u nekoliko glavnih kategorija svaki prikazani slučaj
može se primeniti na bilo koga od nas. Iz tog razloga smatramo korišćenje ovih saveta neophodnim u nameri da stvorimo obrazovanog potrošača.

Podkategorije:

PITANJE:

Supruga je pre oko 2 meseca kupila peglu u Neptunu u Pančevu. Međutim već kod prvog korišćenja pegla je počela da curi. Ja sam odneo peglu u ovlašćeni servis na popravku, jer je garancija 2 godine. Dva puta su serviseri pokušali da otklone kvar, ali uvek se ponavljala ista greška. Posle drugog servisa dobili smo novu peglu (isti tip), ali je kvar bio identičan. Kakva je dalja procedura, odnosno da li supruga i ja možemo da uzmemo novi model pegle u istoj radnji, spremni smo i da doplatimo ako treba Hvala na razumevanju.

ODGOVOR:

Poštovani,

s obzirom na Vaše pitanje koja se odnosi na to koja su Vaša prava u pogledu reklamacije neispravne pegle ističemo sledeće: u smislu člana 54. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač u slučaju kada je roba nesaobrazna ima pravo zahtevati od trgovca opravku ili zamenu. Potrebno je da potrošač opredeli šta u konkretnom slučaju od ta dva prava želi. Ukoliko zamena ili opravka nisu moguće, potrošač može zahtevati raskid ugovora i povraćaj novca.
Kako se u konkretnom slučaju radi o kvaru na pegli, koju ste u postupku reklamacije dobili kao zamenu, jer je prethodna takođe bila neispravna, te postoji sumnja da određeni model sadrži eventualnu grešku, pa zamena možda i ne bi imala efekta, tako da Vi imate pravo zahtevati raskid ugovora i povraćaj novca, ne morate zahtevati zamenu.
Takođe, potrebno je da reklamaciju istaknete u pisanom obliku, a trgovac je dužan u smislu člana 58 Zakona o zaštiti potrošača da Vam u roku od 15 dana od dana prijema odgovori u pisanom obliku na reklamaciju, u suprotnom čini prekršaj, što je potrebno prijaviti nadležnoj tržišnoj inspekciji.

S poštovanjem,
Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine