23. 02. 2024.

Infoteka

Ovaj deo predstavlja nepresušni izvor informacija i svojevrsnu bazu znanja. Razvrstani u nekoliko glavnih kategorija svaki prikazani slučaj
može se primeniti na bilo koga od nas. Iz tog razloga smatramo korišćenje ovih saveta neophodnim u nameri da stvorimo obrazovanog potrošača.

Podkategorije:

PITANJE:

Kratak opis primedbe: SKLOPIO SAM UGOVOR SA MTS-OM ZA KORISCENJE OPEN IPTV.PRVA TRI MESECA SE PLACA 1DINAR OSTALIH 9 MESECI SE PLACA 970DINARA.SA TIM STO JE SLUZBENICA NA SALTERU REKLA AKO PRVI MESEC NE BUDEM BIO ZADOVOLJAN USLUGOM DA VRATIM OPREMU I UGOVOR CE BITI PONISTEN.UGOVOR JE SKLOPLJEN 27.09.2011 .NISAM ZADOVOLJAN USLUGOM I JUCE SAM10.10.2011 OTISAO DO POSLOVNICE MTS-A DA RASKINEM UGOVOR I VRATIM OPREMU,MEDJUTIM SLUZBENICA KOJA JE TADA RADILA JE ODBILA DA PONISTI UGOVOR UZ PRETNJU SUDA I TUZBE. JA VAS SADA PITAM DA LI MTS IMA PRAVO TO DA RADI I DA LI SAM JA U OBAVEZI DA IH ISPOSTUJEM.

ODGOVOR:

Poštovani,

s obzirom na Vašu primedbu koja se odnosi na način poslovanja trgovca Telekoma Srbija d.o.o,neophodno je da istom uložite pismeni zahtev za raskid ugovora iz razloga što je trgovac postupio suprotno obavezi iz člana 16. Zakona o zaštiti potrošača koji član propisuje da je trgovac dužan da pre zaključenja ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga, potrošača na jasan i razumljiv način, obavesti o:
1) osnovnim obeležjima robe ili usluge;
2) adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta trgovca, kao što su naziv trgovca ili naziv drugog trgovca u čije ime taj trgovac postupa;
3) prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode proizvoda prodajna cena ne može utvrditi, kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti potrošaču na teret;
4) načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama potrošača;
5) postojanju prava potrošača na jednostrani raskid ugovora pod uslovima koji su propisani ovim zakonom;
6) podršci koju trgovac pruža potrošaču posle prodaje, ugovornim garancijama i uslovima pod kojima potrošač ima pravo na ugovorne garancije;
7) vremenu na koje je ugovor zaključen ako je zaključen na određeno vreme, a ako je ugovor zaključen na neodređeno vreme o uslovima za raskid ugovora;
8) minimalnom trajanju ugovorne obaveze potrošača ako je potrebno odrediti njeno trajanje;
9) obavezi potrošača da pruži bilo koji oblik obezbeđenja na zahtev trgovca i o uslovima pod kojima ta obaveza postoji.
Trgovac nije dužan da potrošača obavesti o podacima iz stava 1. ovog člana, ako te pojedinosti očigledno proizilaze iz okolnosti zaključenja ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga. Ako trgovac i potrošač zaključe ugovor o prodaji robe ili pružanju usluga, podaci iz stava 1. ovog člana postaju njegov sastavni deo. Teret dokazivanja izvršenja obaveze obaveštavanja potrošača o podacima iz stava 1. ovog člana snosi trgovac. Trgovac je dužan da na jasan i nedvosmislen način saopšti potrošaču komercijalnu svrhu obaveštavanja o podacima iz stava 1. ovog člana. Ako prilikom zaključenja potrošačkog ugovora trgovac ne postupi u skladu sa obavezom obaveštavanja iz stava 1. ovog člana, potrošač može zahtevati poništenje ugovora, nezavisno od toga da li je trgovac imao nameru da ga propuštanjem obaveštavanja navede na zaključenje ugovora. Pravo da se zahteva poništaj ugovora prestaje istekom godinu dana od dana zaključenja ugovora.

S poštovanjem,
Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine