16. 07. 2024.

Infoteka

Ovaj deo predstavlja nepresušni izvor informacija i svojevrsnu bazu znanja. Razvrstani u nekoliko glavnih kategorija svaki prikazani slučaj
može se primeniti na bilo koga od nas. Iz tog razloga smatramo korišćenje ovih saveta neophodnim u nameri da stvorimo obrazovanog potrošača.

Podkategorije:

PITANJE:

Poštovani,
šaljem vam pismo koje sam poslao telekomu i njihov odgovor na koji ja smatram da su odgovorili površno
i šablonski . Interesuje me da li se mogu pozvati na zakon o obligacionim odnosima član 488 i član 502, ujedno vam i šaljem snimak telefona gde se vidi greška na istom, pa vas molim za savet
s poštovanjem,
ugovor sam potpisao 20.09.2011. a prvu reklamaciju prilozio sam vec sledeci dan. Telefone ne prodaju godinama u nazad posto je ovo nov model telefona i ova greška daleko je od najnormalnijeg. Telefon ovo pokazuje od samog pocetka.

 

postovani
nedavno sam pod ugovornom obavezom preuzeo mobilni telefon sony ericsson mini u poslovnici
na korzou u Subotici. Sledeci dan vratio sam telefon u poslovnicu zbog dve greske koje sam uocio koristeci telefon . Vas kolega za pultom uzima telefon na par sati radi provere i nakom izvesnog vremena me obavestava
da je jedna greska otklonjena a druga nije greska nego telefon tako treba da radi. Sledeci dan odneo sam telefon u privatni servis, objasnio i pokazao grešku, bez da mi je isti dirao telefon, gde mi isti saopstava pokazujuci mi njihov telefon za prodaju da te greske nema na njihovom primerku.
Jos mi govori da je verovatno greska softverska . Naredni dan vracam ponovo telefon u poslovnicu objasnjavajuci sada nekom drugom operateru gresku. Isti mi saopstava da telefon mogu ostaviti da se odnese u servis posto su prosla 72 sata od potpisivanja ugovora gde sam ja u tom roku imao pravo na zamenu telefona. Obavestavam operatera da sam ja vec prijavio gresku u roku od 12 sati od potpisivanja ali me ista upucuje na kolegu koji je primio moju reklamaciju posto ona nema evidenciju u njegovom kompjuteru. Ja PONOVO odlazim u poslovnicu kod operatera koji je primio moju reklamaciju i opet saopstavam sve u nazad desavanja vezano za telefon.Vas kolega mi govori da to nije greska da su svi telefoni tog modela takvi!? da telefon predam da se nosi u ovlasceni servis pa ako je u pitanju stvarno greska bice otklonjena za vreme servisa nemam pravo na drugi telefon za koriscenje. Pa ako servis saopsti da jeste greska u tom slucaju ja sam ostecen posto sam sve prijavio u roku predvidjenom za zamenu telefona
a greskom vasih operatera ostao sam uskracen prava na zamenu. Zbog nestručnosti, neznanja i neiskustva koje su vaši operateri pokazali, počevši od šefa poslovnice do operatera, smatram da sam oštećen i tražim da mi se da drugi telefon u zamenu, bez nošenja u servis ili u krajnjem slučaju, želim zbog greške u telefonu da raskinem ugovor bez dalje naknade, pošto smatram da telefon nije ispravan. Zbog sopstvenog neznanja su mi tvrdili da telefon tako treba da radi, a ispada da isti takav telefon u drugoj radnji tako ipak ne radi. Očekujem vaš odgovor, s poštovanjem,

 

ODGOVOR:

Poštovani,

Naime, članovi Zakona o obligacionim odnosima primenjuju se samo ukoliko određeni problem potrošača nije regulisan odredbama Zakona o zaštiti potrošača. U konkretnom slučaju na Vaš problem primenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača (U daljem tekstu Zakon). U smislu člana 54. Zakona u slučaju nesaobrazne robe potrošač ima pravo da od trgovca zahteva opravku ili zamenu, dakle potrošač treba da se opredeli za jedno od ova dva prava. Zakon ne određuje tačan rok u kojem je trgovac dužan da otkloni nesaobraznosti, jedino navodi da je trgovac dužan da izvrši u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača. Primereni rok se tumači od slučaja do slučaja i zavisi od prirode robe i kvara. U slučaju nesaobrazne robe potrošač treba da se trgovcu (prodavnici u kojoj je kupio robu) izjavi reklamaciju u pisanoj formi da postavi zahtev koji se odnosi na opravku ili zamenu. Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača. U smislu člana 58. Zakona trgovac je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije potrošaču odgovori u pisanom obliku sa izjašnjenjem o njegovom zahtevu i predlogom rešavanja. Radi adekvatnog računanja navedenog roka pismenu reklamaciju je najbolje poslati na adresu trgovca putem pošte – preporučeno sa povratnicom, ili istu odneti trgovcu u dva primerka, pri čemu na jedan primerak reklamacije koji ostaje potrošaču prodavac treba da stavi datum i potpis, te pečat trgovca. Ukoliko trgovac ne odgovori na reklamciju potrošača u pisanom obliku u navedenom roku čini prekršaj što je potrebno prijaviti nadležnoj tržišnoj inspekciji.
S obzirom na Vaš problem i ponašanje trgovca, a s obzirom na napred navedeno, potrebno je da trgovcu izjavite pismenu reklamaciju i predate telefona, kako bi isti adekvatno mogao da se izjasni o osnovanosti reklamacije. Dakle trgovac je dužan da se najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije pregleda telefon i predloži način rešavanja reklamacije, odnosno izjasni se o Vašem zahtevu. Trgovac ne sme samoinicijativno da pošalje telefon na servis radi opravke, ukoliko ste Vi postavili zahtev za zamenu.

S poštovanjem,
Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine