24. 06. 2024.

Infoteka

Ovaj deo predstavlja nepresušni izvor informacija i svojevrsnu bazu znanja. Razvrstani u nekoliko glavnih kategorija svaki prikazani slučaj
može se primeniti na bilo koga od nas. Iz tog razloga smatramo korišćenje ovih saveta neophodnim u nameri da stvorimo obrazovanog potrošača.

Podkategorije:

PITANJE:

Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine – Novi Sad i Nacionalna organiizacija potrošača Srbije – NOPS su u septembru 2009. godine angažovali Institut za prehrambene tehnologije iz Novog Sada da izvrši uzorkovanje i uporedno ispitivanje kvaliteta nekih od najzastupljenijih voćnih sokova i nektara na trištu Srbije.

ODGOVOR:

Prikazana ispitivanja omogućila su da se dobije uvid u kvalitet i zdravstvenu ispravnost voćnih sokovi i nektara i da se utvrdi da li odgovaraju odgovarajućim Pravilnicima o kvalitetu i Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, pri čemu je utvrđeno sledeće:

Kod svih 55 ispitanih uzoraka voćnih sokova i voćnih nektara utvrđena su odgovarajuća senzorna svojstva u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu i srodnih proizvoda (Sl. list SRJ 33/95).

Od ukupno 55 uzoraka, prema Pravilniku o mikrobiološkoj ispravnosti namirnica u prometu (Sl. list br. 26/93, 53/95, 46/02) mikrobiološki neispravno je bio 1 zbog prisustva kvasaca u 0,1 ml.

U odnosu na vrednosti propisane Code of Practice for the Evaluation of Fruit and Vegetable Juice, A.I.J.N. of European Union kod 55 ispitana uzorka utvrđeno je da:

Formolni broj gledano prema voćnom sadržaju propisanom Pravilnikom o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu i srodnih proizvoda (Sl. list SRJ br. 33/95 i „Sl. list SCG”, br. 56/2003 i 4/2004), ne zadovoljava kod 11 uzoraka što iznosi 20%.
Formolni broj gledano prema voćnom sadržaju deklarisanom od strane proizvođača, ne zadovoljava kod 12 uzoraka što iznosi 21,82%.
Količina kalijuma (K) gledano prema voćnom sadržaju propisanom Pravilnikom o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu i srodnih proizvoda (Sl. list SRJ br. 33/95 i „Sl. list SCG”, br. 56/2003 i 4/2004), ne zadovoljava kod 8 uzoraka što iznosi 14,55%.
Količina kalijuma (K) gledano prema voćnom sadržaju deklarisanom od strane proizvođača, ne zadovoljava kod 9 uzoraka što iznosi 16,36%.

Kompletan izveštaj o uporednom ispitivanju možete videti na adresi
testovi