02. 02. 2023.

Testovi Ispitivanja kvaliteta proizvoda na našem tržištu

Proizvod:  Happy day 100% ananas, 1l
Kontrola kvaliteta:  ODGOVARA
Voćni sadržaj:  ODGOVARA
  {modal images/testovi/2013sokovi/Rauch-koc/01-rauch-koc.jpg|title=Happy day 100% ananas, 1l}detaljnije{/modal}
Proizvod:  Happy day 100% orange, 1l
Kontrola kvaliteta:  ODGOVARA
Voćni sadržaj:  ODGOVARA
  {modal images/testovi/2013sokovi/Rauch-koc/02-rauch-koc.jpg|title=Happy day 100% orange, 1l}detaljnije{/modal}
Proizvod:  Bravo apple, 1l
Kontrola kvaliteta:  ODGOVARA
Voćni sadržaj:  ODGOVARA
  {modal images/testovi/2013sokovi/Rauch-koc/03-rauch-koc.jpg|title=Bravo apple, 1l}detaljnije{/modal}
Rauch, Koceljeva Br. uzoraka %
Ukupno:
3
100
Ukupno neispravni:
0
0
Ukupno ispravni:
3
100