02. 02. 2023.

Testovi Ispitivanja kvaliteta proizvoda na našem tržištu

Proizvod:  La Vita classic jabuka, 2l
Kontrola kvaliteta:  ODGOVARA
Voćni sadržaj::  NE ODGOVARA
  {modal images/testovi/2013sokovi/VinoZupa-al/01-vino-zupa.jpg|title=La Vita classic jabuka, 2l}detaljnije{/modal}
Proizvod:  LaVita classic jabuka pomorandža, 2l
Kontrola kvaliteta:  ODGOVARA
Voćni sadržaj:  ODGOVARA
  {modal images/testovi/2013sokovi/VinoZupa-al/02-vino-zupa.jpg|title=LaVita classic jabuka pomorandža, 2l}detaljnije{/modal}
Proizvod:  Premium LaVita 100% voće breskva i jabuka, 1l
Kontrola kvaliteta:  ODGOVARA
Voćni sadržaj:  ODGOVARA
  {modal images/testovi/2013sokovi/VinoZupa-al/03-vino-zupa.jpg|title=Premium LaVita 100% voće breskva i jabuka, 1l}detaljnije{/modal}
Proizvod:  Maxi fruit voćni nektar breskva, jabuka i narandža, 2l
Kontrola kvaliteta:  ODGOVARA
Voćni sadržaj:  ODGOVARA
  {modal images/testovi/2013sokovi/VinoZupa-al/04-vino-zupa.jpg|title=Maxi fruit voćni nektar breskva, jabuka i narandža, 2l}detaljnije{/modal}
Proizvod:  Maxi fruit voćni nektar jabuka, 2l
Kontrola kvaliteta:  ODGOVARA
Voćni sadržaj:  NE ODGOVARA
  {modal images/testovi/2013sokovi/VinoZupa-al/05-vino-zupa.jpg|title=Maxi fruit voćni nektar jabuka, 2l}detaljnije{/modal}
Proizvod:  Jaffa narandža 100%, 1l
Kontrola kvaliteta:  ODGOVARA
Voćni sadržaj:  ODGOVARA
  {modal images/testovi/2013sokovi/VinoZupa-al/06-vino-zupa.jpg|title=Jaffa narandža 100%, 1l}detaljnije{/modal}
Proizvod:  LaViva fruit narandža i jabuka, 2l
Kontrola kvaliteta:  ODGOVARA
Voćni sadržaj:  ODGOVARA
  {modal images/testovi/2013sokovi/VinoZupa-al/07-vino-zupa.jpg|title=LaViva fruit narandža i jabuka, 2l}detaljnije{/modal}
Proizvod:  LaViva fruit jabuka, breskva i narandža, 2l
Kontrola kvaliteta:  ODGOVARA
Voćni sadržaj:  ODGOVARA
  {modal images/testovi/2013sokovi/VinoZupa-al/08-vino-zupa.jpg|title=LaViva fruit jabuka, breskva i narandža, 2l}detaljnije{/modal}
Proizvod:  LaViva fruit jabuka, 2l
Kontrola kvaliteta:  ODGOVARA
Voćni sadržaj:  NE ODGOVARA
  {modal images/testovi/2013sokovi/VinoZupa-al/09-vino-zupa.jpg|title=LaViva fruit jabuka, 2l}detaljnije{/modal}
Vino Župa, Aleksandrovac
Br. uzoraka %
     
Ukupno:
9
100
Ukupno neispravni:
3
33,3
Ukupno ispravni:
6
66,7