Novostinajbitnije informacije...

Isključenje sa mreže grejanja na daljinu - da li je moguće?

Čak i da tehnička mogućnost za plombiranje radijatora postoji, korisnik koji više ne želi da se greje preko gradske toplane ili privatnog distributera moraće za to da dobije saglasnost skupštine ili saveta stanara (kao i najbližih suseda), što je najčešće teško ostvarivo.

Zbog povećanja cene centralnog grejanja i skupog gasa alternativa za grejanje ove sezone mogla bi da bude struja. Ali oni koji su već priključeni na mrežu daljinskog grejanja ne mogu tek tako da otkažu usluge preduzeću Beogradske elektrane, čak i ako u stanu realno ne borave.

Opširnije...

Širom otvorena vrata korupciji, GMO i nebezbednim proizvodima?

Šta se uvozi, zašto nema kontrole nad uvozom namirnica i da li je najnovija direktiva Ministarstva poljoprivrede i šumarstva ustupak uvozničkom lobiju, na štetu potrošaša? Zašto su vrata GMO-u otvorena?

Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS) istraživala je efekte nove direktive Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede (Direktiva o primeni Zakona o bezbednosti hrane u pogledu broja uzetih uzoraka u postupku uvoza pošiljaka hrane i hrane za životinje biljnog i mešovitog porekla), pratećeg uputstva (Uputstvo о službenom uzorkovanju hrane i hrane za životinje biljnog i mešovitog porekla pri uvozu) kao i efekte ukidanja pojedinih taksi sa ciljem da se privrednicima „olakša“ poslovanje. Tom prilikom došli smo do frapantnih i zapanjujućih podataka koje javnost u Srbiji treba i mora da zna!

Opširnije...

Nastavljaju se igre bez granica

U toku je novi udar na ionako plitak džep potrošača. Ne postoji nikakva ekonomska opravdanost za nove talase poskupljenja.

Mi već godinama ukazujemo da na tržištu Srbije ne funkcionišu osnovni ekonomski parametri koji određuju cenu nekog proizvoda, a to su zakon ponude i tražnje i postojanje zdrave konkurencije. Trgovci ne žele da se odreknu ni dela profita i povećanje poreza prevaljuju na krajnjeg kupca, a da pri tom i ne pomišljaju na umanjenje sopstvenih marži, rikovodeći se principom „da cilj opravdava sredstvo“.

Opširnije...

Hrana, za koju mislimo da je zdrava, a koja verovatno sadrži GMO

Američko tržište je potresla informacija o proizvodima koji najverovatnije sadrže GMO iz kukuruza kompanije Monsanto. A naše trese činjenica da se ti proizvodi nalaze i na našem tržištu.

Pre nekoliko dana na nezavisnom portalu Natural News, pojavio se spisak proizvoda, uglavnom kompanije Kellogs, koji najverovatnije sadrže GMO kukuruz. Za nas je ova informacija važna jer se ovi proizvodi nalaze i na rafovima domaćih prodavnica i što su to proizvodi koje većina domaćinstava kupuje verujući da su zdravi, kao doručak svojoj deci.

Opširnije...

Nema novca za ozbiljnije kontrole goriva

U toku protekle godine inspekcija uzela svega 80 uzoraka benzina u maloprodaji i u veleprodaji, jer nema finansijskih sredstava za sveobuhvatnije analize kvaliteta.

„Kada sam na pumpi u Srbiji napunio rezervoar na automobilu, kompjuter je pokazao da mogu da pređem 430 kilometara. Kada sam nekoliko dana posle toga krenuo automobilom na put, posle punjenja rezervoara i u Sloveniji i u Italiji, kompjuter je pokazao da sa tom istom količinom mogu da pređem 630 kilometara”, naveo je i pismu redakciji „Potrošača” čitalac iz Beograda.

Opširnije...

Vreme je za poboljšanje Zakona o potrošačima

Nešto više od godinu i po dana posle početka primene Zakona o zaštiti potrošača došlo je vreme za njegove izmene, ocenjuju u vodećim potrošačkim organizacijama.

Kako kažu u Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije, mnogi članovi ovog propisa nisu primenjivi u praksi i zbog toga je novom ministru trgovine Rasimu Ljajiću predloženo da razmotri mogućnost izmene ovog zakona.

Šta, zapravo, treba menjati?

Opširnije...

Inicijativa: plaćanje bez uslovljavanja potrošača

Obaveštavamo potrošače da je Nacionalna organizacija potrošača Srbije u saradnji sa Udruženjem za zaštitu potrošača Vojvodine kod nadležnog ministarstva pokrenula inicijativu za preispitivanje sistema objedinjene naplate računa za komunalne usluge.

Smatramo da bi za komunalne usluge kao što su odnošenje smeća, održavanje i dr. trebalo pružiti detaljniju specifikaciju i izgled računa uskladiti sa odredba Zakona o zaštiti potrošača koji reguliše predmetnu oblast. Usluge od opšteg ekonomskog interesa kao što su voda i grejanje, izdvojiti iz objedinjene naplate s obzirom na njihov društveni značaj. Ovako dolazimo u situaciju da se ekonomski ugroženom potrošaču voda uslovljava plaćanjem „odražavanja lifta“.

Opširnije...

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.