Održavanje skupa u Novom Sadu

Pоzivаmо Vаs dа prisustvuјеtе skupu nа kоmе ćе biti оdržаnо prеdаvаnjе i rаdiоnicа u оkviru prеzеntаciје prојеktа

Тrаnsfеr znаnjа izmеđu nаučnо-istrаživаčkih оrgаnizаciја i prоizvоđаčа u cilјu unаprеđеnjа tеhnоlоgiје i kvаlitеtа dоmаćih аlkоhоlnih pićа i prоmоciја kulturе kоnzumirаnjа i uklаpаnjа sа dоmаćоm hrаnоm

Opširnije...

Neće svaka kafa sada moći da se zove kafom

Od 1. juna nijedna kafa na policama u radnjama neće smeti da nosi taj naziv ukoliko u njoj ima makar i gram ječma, žira, graška, lebleblije... Novi pravilnik koji stupa na snagu za nedelju dana striktno je definisao šta sme da se zove "kafa", a šta će na ambalaži morati da imaju pakovanja koja pored kafe imaju i drugi sadržaj.

Opširnije...

Poziv na skup u Novom Sadu

Obaveštavamo Vas da Privredna komora Vojvodine u saradnji sa Tehnološkim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu organizuje stručni skup na temu „Elektronska podrška unapređenju sistema bezbednosti hrane proizvedene na poljoprivrednim gazdinstvima".

Opširnije...

Poziv na skup u Subotici

Pоzivаmо Vаs dа prisustvuјеtе skupu nа kоmе ćе biti оdržаnо prеdаvаnjе i rаdiоnicа u оkviru prеzеntаciје prојеktа

Тrаnsfеr znаnjа izmеđu nаučnо-istrаživаčkih оrgаnizаciја i prоizvоđаčа u cilјu unаprеđеnjа tеhnоlоgiје i kvаlitеtа dоmаćih аlkоhоlnih pićа i prоmоciја kulturе kоnzumirаnjа i uklаpаnjа sа dоmаćоm hrаnоm

Opširnije...

Nikolić (NOPS): U kojim slučajevima možete raskinuti ugovor sa operatorima

Zoran Nikolić iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije izjavio je u Danu uživo da postoje određeni uslovi pod kojima potrošači mogu da prekinu ugovore, kako sa mobilnim i kablovskim operaterima, tako i sa firmama koje nude sklapanje ugovora "od vrata do vrata". On je savetovao građane da kontaktiraju nadležna udruženja koja se bave zaštitom potrošača kada su u nedoumici, kao i da vode računa o tome kakve ugovore sklapaju. Takođe, istakao je da u roku od 14 dana potrošači mogu da odustanu od ugovora.

Opširnije...