Novostinajbitnije informacije...

Anketni upitnik - karakteristike kvaliteta svinjskog mesa

U cilju što efikasnijeg prikupljanja podataka neophodnih za izradu naučnoistraživačkog rada i doktorske disertacije, molimo Vas da popunite sledeću anketu. Cilj ankete je da se odrede karakteristike kvaliteta svinjskog mesa koje najviše utiču na izbor potrošača pri kupovini svežeg mesa, kao i karakteristike kvaliteta svinjskog mesa koje najmanje utiču na izbor potrošača pri kupovini svežeg mesa.

Opširnije...

I kod molera garancija dve godine: Račun je dokaz da je zanatlija odgovoran za uslugu

Majstori su dužni da za svoje radove i popravke obezbede potrošačima garanciju od dve godine. Račun je dokaz da je zanatlija u tom periodu odgovoran za pruženu uslugu i građani mogu da je reklamiraju ako nisu zadovoljni. Ukoliko majstor ne ispunjava ovu obavezu ili neosnovano skrati rok garancije, potrošači mogu da ga prijave tržišnoj inspekciji.

Opširnije...

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.